27. 4. 2009

Úprimná modlitba

Danka má sestru Janu, tá má syna a ten sa volá Naty.
Naty sa modlí vždy úprimne. Nedávno na opekačke takto:
„Pane Bože, ďakujem ti za toto jedlo a za to, že som mohol aj trochu neposlúchať.“

3 komentáre: